Siin on mõned soovitused ja tähelepanekud, millele tasub mõelda, et tagada sujuvalt kulgev sündmus. 🙂

1. Taustamuusika. Kes tegeleb taustamuusikaga ning muusikaga peale bändi esinemise lõppemist? Kui tellija ei soovi taustamuusikaga ise tegeleda, siis alati on võimalus tellida meid koos DJ-ga. DJ tellimise kohta saate lähemalt lugeda siit.

2. Millise helitehnikaga jätkub sündmus pärast bändi esinemist?

3. Millist helitehnikat kasutavad õhtujuhid ning teised esinejad? Kas õhtujuhid vajavad ilma juhtmeta mikreid?

4. Teised esinejad. Kui lava kasutavad ka teised bändid või artistid, siis oleks vajalik nendega läbi rääkida, mis ajal ja mis ulatuses nad lava kasutavad, et saaksime kooskõlastada paigutuse ja muu seonduva.

5. Vooluvõtmise koha kaugus. Kui vooluvõtmise koht on kaugemal kui 10 m, siis palume sellest meid teavitada.

6. Vabasõhus toimuvatel sündmustel on vajalik bändile esinemiskoht, mis kaitseb bändi ja helitehnikat võimaliku vihmasaju eest (telk või katusealune ning lava või põrand).

7. Tarbitava elektrivoolu piisavus ja korralik maandus. Väliürituste puhul on soovitatav, et bänd ning helitehnika saaksid voolu teise faasi pealt kui toitlustus. Tööstusvoolu kasutamise puhul on eriti oluline, et elektrisüsteemi on paigaldanud professionaalne litsentseeritud elektrik ning pakutavas 3-faasilises pistikupesas oleksid juhtmed õiges järjekorras. Voolupinge peab vastama normidele, mis on lubatud elektrivõrgu poolt ja mis ei kahjusta helitehnikat.

3-faasilise pisitiku ühendamise hetkel peavad olema kõik seadmed välja lülitatatud, kuna ühendamise hetkel on pinge suurem kui 240V. 100% tuleb seda reeglit täita, kui kasutatakse voolugeneraatorit – kõigepealt generaator käima ja siis seadmete sisselülitused.